Misija, vizija i temeljne vrijednosti

Misija

HOLDINA d.o.o. Sarajevo, članica INA Grupe ima misiju snabdijevanja naftnim derivatima tržište Bosne i Hercegovine, te stalnim unaprjeđenjem poslovanja i kvalitete proizvoda i usluga, usmjerena na stvaranje veće vrijednosti.

Vizija

Biti uvažavan i poželjan partner, poznat po izvrsnosti proizvoda i usluga, poštenim i brižno njegovanim odnosima i zaštiti interesa naših vlasnika, kupaca, radnika i drugih partnera.

Temeljne vrijednosti

Kako bi se dostigla vizija, nužno je svoje ponašanje podrediti očekivanjima i ciljevima svih zainteresovanih za naše djelovanje, a to su prvenstveno vlasnici, kupci, dobavljači i zajednice u kojima djelujemo, a da svojim djelovanjem ne narušavamo sklad prirode koja nas okružuje. Stoga su naše temeljne vrijednosti:
  • Korist vlasnika - Ostvarivati primjeren rast vrijednosti imovine vlasnika.
  • Partnerstvo s kupcima - Zadovoljavati potrebe i očekivanja kupaca, pridobiti njihovo povjerenje i trajnu privrženost.
  • Dobavljači - Održavati korektne odnose.
  • Uvažavanje zajednice - prepoznatljiv imidž - Održavati prepoznatljiv imidž prisnom saradnjom i poštivanjem kulturnih, vjerskih i drugih posebnosti zajednica u kojima djelujemo.
  • Dobrobit radnika - kreativnost i jedinstvenost - Uvažavati potrebe, interese i sposobnosti radnika, poticajnim sistemom nagrađivanja i napredovanja, jer su nezamjenljiv kreativni potencijal, svekolika podrška i uporište u realizaciji ciljeva.

Etički kodeks

Etičkim kodeksom Holdine određuju se osnovne vrijednosti te načela ponašanja menadžmenta i radnika kompanije u pogledu njihovog odnosa prema radu, saradnicima i poslovnim partnerima te prema javnosti, kao i obaveze Holdine u osiguravanju odgovarajućih radnih uvjeta i profesionalnog razvoja radnika te izbjegavanju neprihvatljivih oblika ponašanja.

Kodeks pokriva široko područje poslovnih odnosa i procesa te ga moraju poštivati osobe koje djeluju u ime Holdine i korist Holdine uključujući i fizičke ili pravne osobe koje su u ugovornom odnosu sa Holdinom (poslovni partneri, konsultanti, dobavljači, prodavatelji i dr).

Preuzmite etički kodeks Holdine (.pdf)