Upravljačka struktura

Kompanijom upravlja Uprava Društva na čelu sa predsjednikom Uprave.

Ante Aralica, predsjednik Uprave /Direktor Društva

Slavko Sić, član Uprave/Izvršni direktor za maloprodaju

Juraj Polić, član Uprave /Izvršni direktor za veleprodaju 

Dragan Duspara, član Uprave /Izvršni direktor za finansije