Upravljačka struktura

Kompanijom upravlja Uprava Društva na čelu sa predsjednikom Uprave.

Slavko Sić, predsjednik Uprave /Direktor Društva/Izvršni direktor za maloprodaju

Bojan Šunjić, član Uprave /Izvršni direktor za komercijalne poslove i logistiku

Boris Borčić, član Uprave /Izvršni direktor za finansije