Prodaja nekretnine Sarajevo

Energopetrol d.d. Sarajevo

O G L A S

za prodaju putem javnog natječaja nekretnine u vlasništvu društva ENERGOPETROL d.d. Sarajevo


Prodavač:                                ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
Adresa - sjedište Društva:      Azize Šaćirbegović 4b, 71 000 Sarajevo
 
Predmet natječaja je sljedeća nekretnina: 
POSLOVNI OBJEKT / ZGRADA ukupne površine 1.969,64 m2, S+P+7
Područje: Općina Centar, Kanton Sarajevo
Lokacija: Maršala Tita 36
 
Pisane ponude u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu:

ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
Azize Šaćirbegović 4b, 71000 Sarajevo
Ponuda za kupnju nekretnine – "NE OTVARATI"
N/P Komisija za prodaju nekretnina Azra Bukva
 
Rok za dostavu ponuda je 07.05.2021. godine.
 
Tekst oglasa, natječajnu dokumentaciju i dokument sa informacijama o poslovnoj zgradi ponuđači mogu preuzeti na sljedećim linkovima:

Oglas za prodaju Energopetrol poslovne zgrade

Natječajna dokumentacija

Informacije o poslovnoj zgradi
 
Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u stanje nekretnine prije dostavljanja ponude svaki radni dan u terminu od 08.00h - 16:30h uz obaveznu prethodnu najavu kontakt osobi za informacije najkasnije 24 sata prije termina obilaska.

Sve informacije u vezi ove prodaje se mogu dobiti radnim danima od 8:00–16:30 sati od kontakt osobe:
Jasminko Bajramović
Tel: + 387 33 785 641  
Mob: + 387 62 958 998
e-mail adresa: jasminko.bajramovic@holdina.ba