INA Kartica

Omogućuje Vam ...

INA kartica je međunarodna kartica namijenjena pravnim osobama koju možete koristiti na svim Ina prodajnim mjestima kao i na drugim prodajnim mjestima na kojima je istaknut znak INA kartice u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Rumuniji i Slovačkoj. INA karticu možete koristiti i za plaćanje cestarina, tunelarina i mostarina na svim pravcima autocesta u Hrvatskoj kao i vezivanje trajnih naloga ENC uređaja HAC-a.

Gdje možete koristiti INA karticu u Bosni i Hercegovini?

INA kartica se može koristiti na svim prodajnim mjestima Holdine. Za pretragu INA benzinskih stanica možete koristiti pretraživač INA benzinskih stanica.

Izdavanje mjesečnih faktura za transakcije putem INA kartice

Holdina će Vam za gorivo i svu kupljenu robu na benzinskim stanicama, kao i kupovinu van granica Bosne i Hercegovine i plaćanje cestarina, tunelarina i mostarina u Hrvatskoj izdati zbirnu mjesečnu fakturu sa specifikacijom svih troškova prema mjestu i vremenu upotrebe kartice.

Kako postati vlasnik INA kartice?

INA kartica namijenjena je pravnim osobama (kompanija ili obrt)
Ako ste zainteresovani za korištenje INA kartice kontaktirajte naše prodajne predstavnike zadužene za Vašu regiju, a potom ćemo dogovoriti da popunjen Zahtjev za izdavanje INA kartice uz priloženu dokumentaciju dostavite na našu adresu:

Holdina d.o.o.
Fetaha Bećirbegovića 1a
71 000 Sarajevo.

Sami odredite oblik buduće potrošnje izborom INA kartice za kupovinu:

-motornih goriva, cestarina, tunelarina i mostarina
-motornih goriva, cestarina, tunelarina i mostarina, maziva i tekućina za vozila
-motornih goriva, cestarina, tunelarina i mostarina, maziva, tekućina za vozila i pranja vozila
-svih roba i usluga

Potrebna dokumentacija:

Za kompaniju:
 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • ID broj
 • PDV broj
 • ispunjeni Zahtjevi za izdavanje INA kartice za sve kartice koje tražite
 • Registracijski upitnik (podaci o poslovnom partneru)
 • Bilans stanja i uspjeha (za odgođeno plaćanje)


Za obrt:
 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • ID broj
 • PDV broj
 • ispunjeni Zahtjevi za izdavanje INA kartice za sve kartice koje tražite
 • Registracijski upitnik (podaci o poslovnom partneru)
 • GDP 1051 i 1053

INA kartica zadržava pravo da prilikom sklapanja ugovora po potrebi zatraži i dodatnu dokumentaciju.


Zahtjev za izdavanje INA kartice

Registracijski upitnik
 

Za sva pitanja obratite se našim prodajnim predstavnicima:
 

Prodajni predstavnik Regija Broj telefona E-mail
Aida Zjakić Bihaćka regija +387 62 994 497 aida.zjakic@holdina.ba
Andre Dragičević Hercegovačka regija +387 61 212 592 andre.dragicevic@holdina.ba
Branko Teletina Sarajevska i Srednjobosanska regija +387 61 100 457 branko.teletina@holdina.ba
Indira Schertler Sarajevska i Srednjobosanska regija +387 62 994 449 indira.schertler@holdina.ba
Ivan Jurić Tuzlanska regija +387 61 210 821 ivan.juric@holdina.ba