INA Programi saradnje

INA Program je specijalno prilagođen vid saradnje koji je uveden 2016. godine i predstavlja saradnju između Ine u Bosni i Hercegovini i naših partnera u veleprodaji koji posjeduju privatne benzinske stanice u zemlji.

INA Program razlikuje tri modela saradnje: INA PARTNER, INA GORIVA i INA PLIN.


 
Prodajni predstavnik Regija Broj telefona E-mail
Luka Marijanović 
 
Livanjski, Zapadnohercegovački i
Hercegovačko-neretvanski kanton
+387 61 173 972 luka.marijanovic@holdina.ba
Džemal Prozorac
Žarko Čović
Srednjobosanski i Kanton Sarajevo +387 61 210 257
+387 62 421 181
dzemal.prozorac@holdina.ba
zarko.covic@holdina.ba
Siniša Blažević Tuzla kanton +387 61 491 622 sinisa.blazevic@holdina.ba
Husnija Veladžić Banja Luka regija, Unsko-sanski i
Posavski kanton
+387 61 212 434 husnija.veladzic@holdina.ba
Edin Manjo
Bosna i Hercegovina +387 62 210 849 edin.manjo@holdina.ba