INA Plin

UNP

UNP kao energent ima izuzetna ekološka svojstva. Njegovom se upotrebom smanjuje pojava kiselih kiša te ublažavaju klimatske promjene. Stoga supstitucija „neekoloških energenata” UNP-om, posebno kod industrijskih potrošača, postaje ne samo trend već i potreba.

Holdina vrši prodaju UNP-a na Ina benzinskim stanicama na području cijele Bosne i Hercegovine.

Autoplin

Namijenjen je za pogon automobila koji imaju ugrađene plinske uređaje, mješavina je propana i butana. Autoplin se svrstava u energent koji najmanje zagađuje okoliš jer sagorijeva bez dima, čađi i neugodnih mirisa. Osim prednosti koje ima u pogledu zaštite okoliša i zdravlja ljudi, prednost korištenja autoplina temelji se i na drugim pogodnostima: visoki oktanski broj, lako isparavanje, lako stvaranje homogenih smjesa i ekonomičnost (niža cijena, dulji vijek trajanja motora i katalizatora itd)

Listu Ininih benzinskih stanica koje u svom asortimanu nude autoplin možete naći na našem pretraživaču ako odaberete samo opciju ''autoplin''.  
 
Prodajni predstavnik Regija Broj telefona E-mail
Edin Manjo Bosna i Hercegovina +387 62 210 849 edin.manjo@holdina.ba
Žarko Čović Bosna i Hercegovina +387 62 421 181 zarko.covic@holdina.ba