Loživa ulja

 LOŽIVA ULJA   

Loživa ulja su tekući destilati nafte koji se koriste kao izvor energije za proizvodnju topline te kao pogonsko gorivo za strojeve koji se koriste u industriji.
Generalno možemo ih podijeliti u tri osnovne skupine:  laka, srednja i teška loživa ulja – mazuti.
Laka ulja se najviše koriste za potrebe grijanja u domćinstivima i industriji dok se srednja i teška loživa ulja koriste za proizvodnju toplote u industrijskim pećima te kao pogonsko gorivo velikih motora kao što su brodski.
Kvaliteta loživih ulja usklađena je s Odlukom o kvaliteti tekućih naftnih goriva.

LOŽIVO ULJE EKSTRA LAKO –LUEL - BAS 1002

Loživo ulje ekstra lako najširu primjenu nalaze u domaćinstu i industriji za potrebe grijanja odnosno kao izvor energije u industriji. Granična vrijednost količne sumpora u lakom loživom ulju iznosi najviše do 0,5% m/m. Zbog mogućih zloupotreba proizvod je obojen crvenom bojom.
Prodaja i distribucija Loživog ulja ekstra lakog (LUEL) obavlja se na cijelom području Bosne i Hercegovine po prodajnim cijenama goriva važećima na dan isporuke.