Ukapljeni naftni plin

UKAPLJENI NAFTNI PLIN

Ukapljeni naftni plin (UNP, engl. LPG – Liquefied Petroleum Gas) je smjesa ukapljenih ugljikovodika dobivena preradom nafte ili frakcionim izdvajanjem iz zemnog plina. Proizvod se sastoji većim dijelom od zasićenih nižih ugljikovodika propana i butana te malom koncentracijom drugih ugljikovodika. Tvari u proizvodu se pri normalnim uvjetima nalaze u plinovitom stanju, dok pri tlaku od 1,7 bara prelaze u tekuće stanje, gdje se volumen smanjuje čak i do 270 puta. Zbog izuzetne prihvatljivosti za primjenu, prevozi se i skladišti kao kapljevina, a koristi kao plin.
UNP je proizvod bez boje, mirisa i okusa te mu je potrebno dodati miris (odorizacija) kako bi se mogao osjetiti. Proizvod posjeduje izuzetna ekološka svojstva jer se njegovom uporabom smanjuje emisija štetnih plinova (CO2 i NOx), čime se doprinosi ublažavanju klimatskih promjena. Iz tog razloga sve više se koristi kao supstitucijski energent sa znatno povoljnijim ekološkim svojstvima, osobito kod industrijskih potrošača.

Prednosti UNP-a u odnosu na ostale energente:
• visoki stupanj iskoristivosti energije (do 95%);
• ekološki je čist energent (izgara bez čađe i dima);
• pokrivenost mnogih energetskih potreba objekta (npr. grijanje, kuhanje, zagrijavanje sanitarne vode i dr.);
• lako održavanje i sigurno rukovanje (instalacija, oprema i trošila);
• mogućnost kombiniranja s ostalim gorivima (benzin, dizel, ostali alternativni oblici energije).

AUTOPLIN 

Sukladno Europskoj direktivi 2014/94 EU, autoplin se smatra alternativnim gorivom. Autoplin je ukapljeni naftni plin (UNP za motorna vozila) koji je posebno prilagođen upotrebi u vozilima. Na tržištu se pojavljuje pod oznakom LPG autoplin (engl. LPG – „Liquefied Petroleum Gas“). Zbog svoje ekonomičnosti i ekoloških svojstava sve se veći broj vozača odlučuje na korištenje autoplina. Korištenje autoplina doprinosi smanjenju emisije CO2 i istovremeno reducira financijske troškove.

U odnosu na benzinski motor, kod izgaranja motora sa autoplinom postiže se:
• 50% manje ugljičnog monoksida;
• 10-16% manje ugljičnog dioksida;
• 40% manje dušičnih oksida;
• 87% manje utjecaja na oblikovanje ozona.

 Prednosti autoplina u odnosu na druga goriva:
• i do 50% jeftinija vožnja u odnosu na benzin;
• kratak vremenski period povrata investicije;
• znatno dulji životni vijek motora i katalizatora;
• jednostavna i brza ugradnja;
• postizanje većih udaljenosti s jednim punjenjem (uz upotrebu plina i benzina);
• potpunije izgaranje smjese;
• veća snaga motora;
• siguran za upotrebu;
• niži troškovi održavanja vozila.