Gdje možete koristiti INA karticu u Bosni i Hercegovini?

INA kartica se može koristiti na svim prodajnim mjestima Holdine kao i na drugim prodajnim mjestima na kojima je istaknut znak INA kartice. Za pretragu INA benzinskih stanica možete koristiti pretraživač benzinskih stanica.

Izdavanje mjesečnih faktura za transakcije putem INA kartice

Holdina će Vam za gorivo i svu kupljenu robu na benzinskim stanicama, kao i kupovinu van granica Bosne i Hercegovine i plaćanje cestarina, tunelarina i mostarina u Hrvatskoj izdati zbirnu mjesečnu fakturu sa specifikacijom svih troškova prema mjestu i vremenu upotrebe kartice.

Kako postati vlasnik INA kartice

Ako ste zainteresovani za korištenje INA kartice, popunjen Zahtjev za izdavanje INA kartice uz priloženu dokumentaciju dostavite na našu adresu: Holdina d.o.o. Fetaha Bećirbegovića 1a, 71 000 Sarajevo.

INA kartica namijenjena je pravnim osobama (kompanija ili obrt). Ako ste zainteresovani za korištenje INA kartice, popunjen Zahtjev za izdavanje INA kartice uz priloženu dokumentaciju dostavite na našu adresu: Holdina d.o.o. Fetaha Bećirbegovića 1a, 71 000 Sarajevo. Zahtjev za izdavanje INA kartice možete dobiti od naših prodajnih predstavnika ovisno o regiji, a preporučujemo Vam i download Zahtjeva sa naše web stranice.

Sami odredite oblik buduće potrošnje izborom INA kartice za kupovinu:
 • motornih goriva, cestarina, tunelarina i mostarina
 • motornih goriva, cestarina, tunelarina i mostarina, maziva i tekućina za vozila
 • motornih goriva, cestarina, tunelarina i mostarina, maziva, tekućina za vozila i pranja vozila
 • svih roba i usluga

Potrebna dokumentacija:

Za kompaniju:
 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • ID broj
 • PDV broj
 • ispunjeni Zahtjevi za izdavanje INA kartice za sve kartice koje tražite
 • Registracijski upitnik (podaci o poslovnom partneru)
 • Bilans stanja i uspjeha (za odgođeno plaćanje)
Za obrt:
 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • ID broj
 • PDV broj
 • ispunjeni Zahtjevi za izdavanje INA kartice za sve kartice koje tražite
 • Registracijski upitnik (podaci o poslovnom partneru)
 • GDP 1051 i 1053

INA kartica zadržava pravo da prilikom sklapanja ugovora po potrebi zatraži i dodatnu dokumentaciju.

Dokumenti:

Zahtjev za izdavanje INA kartice

Registracijski upitnik