Proizvodi

Kroz razgranatu mrežu benzinskih stanica, kao i dobro organiziranu veleprodaju, nudimo različite vrste motornih goriva proizvedene po europskim standardima. Na našim benzinskim stanicama možete naći CLASS PLUS goriva koja poboljšavaju vozna svojstva vašeg automobila i čuvaju okoliš.

Odlučite li se za naša maziva znajte da su ona rezultat dogogodišnjeg iskustva INA stručnjaka i saradnje s velikim svjetskim proizvođačima automobila.

Na jednom mjestu pronađite informacije o našem proizvodnom programu kao i uslugama koje vam nudimo. Na putu, na radnom mjestu ili u vašem domu, želimo vam ponuditi kvalitetnu i sigurnu energiju.

Motorna Goriva

MOTORNI BENZINI

PREMIUM BMB 95 BAS EN 228

Kvaliteta PREMIUM BMB 95 BAS EN 228 usklađen je zahtjevima važeće evropske norme EN 228. Količina sumpora je manja od 10 mg/kg. Ponuđen je tržištu s ciljem osiguranja pune učinkovitosti najsavremenijih sistema za obradu ispušnih plinova ugrađenih u vozila u svrhu smanjenja štetnih sastojaka u ispušnim plinovima. Novo je gorivo prvenstveno namijenjeno vozilima koja imaju najmodernije visokoučinkovite sisteme za obradu ispušnih plinova, koji prilikom homologacije moraju zadovoljiti najnovije EURO zahtjeve ili za koja je u uputama proizvođača izričito navedeno da koriste gorivo usklađen europskoj normi EN 228.

PREMIUM BMB 95 BAS EN 228 CLASS 

PREMIUM BMB 95 BAS EN 228 CLASS je visokokvalitetno gorivo koje se bazira na tržištu već prepoznatom gorivu u skladu s najnovijim EURO zahtjevima, s dodatkom aditiva. Riječ je o bezolovnom motornom benzinu, shodno zahtjevima važeće evropske norme EN 228. PREMIUM BMB 95 BAS EN 228 CLASS jedinstvena je formulacija goriva osmišljena za zaštitu motora od nakupljanja naslaga i korozije. Paket aditiva sadrži komponente koje:
 
 • čiste motor i odmah odstranjuju naslage te tako održavaju motor čistim
 • poboljšavaju sagorijevanje goriva i radne osobine motora
 • stvaraju zaštitni film na metalnim površinama pomažući spriječiti koroziju kritičnih komponenta sistema goriva*
 • smanjuju trenje između pokretnih dijelova motora zbog povećane mazivosti
 • povećavaju snagu i trajnost motora*stvarni učinci i koristi variraju ovisno o vozilu, starosti vozila, uslovima i stilu vožnje

SUPER PLUS BMB 98 BAS EN 228

SUPER PLUS BMB 98 BAS EN 228 je visokokvalitetno gorivo shodno europskoj normi EN 228 za motorne benzine, a koji se od ostalih motornih benzina dostupnih na benzinskim stanicama razlikuje po vrijednosti oktanskog broja. Radi se o bezolovnom motornom benzinu namijenjenom svim tipovima vozila u čijoj se tehničkoj specifikaciji preporučuje korištenje visoko oktanskog motornog benzina, a posebno se to odnosi na motorna vozila novije generacije (motori s visokotlačnim ubrizgavanjem goriva). Zadovoljava zahtjev za ograničenjem tvari u ispušnim plinovima prema najnovijim EURO zahtjevima. SUPER PLUS BMB 98 BAS EN 228 je napredna formulacija goriva dizajnirana za zaštitu ključnih dijelova sistema od naslaga. Dodatkom aditiva u gorivo poboljšana su njegova svojstva jer paket aditiva sadrži komponente koje:
 
 • čiste motor i odmah odstranjuju naslage te tako održavaju motor čistim
 • poboljšavaju sagorijevanje goriva i radne svojstva motora
 • stvaraju zaštitni film na metalnim površinama pomažući spriječiti koroziju kritičnih komponenta sistema goriva*
 • smanjuju trenje između pokretnih dijelova motora zbog povećane mazivosti
 • povećavaju snagu i trajnost motora*stvarni učinci i koristi variraju ovisno o vozilu, starosti vozila, uslovima i stilu vožnje
 

DIZELSKA GORIVA:

DIZEL BAS EN 590  (BAS EN 590)

DIZEL BAS EN 590, odnosno proizvod koji po svim zahtjevima kvalitete i primjenskim svojstvima odgovara važećoj europskoj normi EN 590 i prvenstveno je namijenjeno za vozila koja imaju visoko učinkovite sisteme – katalitičke konvertere za smanjenje štetnih sastojaka u ispušnim plinovima. Sadržaj ukupnog sumpora iznosi do 10 mg/kg, a dodatkom namjenskih aditiva osigurava se zahtijevana mazivost. Vrijednost cetanskog broja je najmanje 51. Primjenjuje se  dizel-gorivo koje se koristi u vozilima s dizel motorom, projektovanim za rad s dizel-gorivom za motorna vozila.

DIZEL BAS EN 590 CLASS

DIZEL BAS EN 590 CLASS je visokokvalitetno gorivo koje se bazira na tržištu već prepoznatom gorivu koje zadovoljava najnovije Euro zahtjeve, s dodatkom aditiva. Proizvod po svim zahtjevima kvalitete odgovara važećoj evropskoj normi EN 590 i prvenstveno je namijenjen za vozila koja imaju visoko učinkovite sisteme – katalitičke pretvarače  za smanjenje štetnih sastojaka u ispušnim gasovima. DIZEL BAS EN 590 CLASS je dizelsko gorivo namijenjeno za održavanje snage motora kroz aktivnu zaštitu motora. Paket aditiva za dizelsko gorivo sadrži snažne komponente za čišćenje koje:
 
 • sprečavaju nastanak i uklanjaju naslage na motoru
 • razbijaju i čiste štetne naslage na sistemu za ubrizgavanje goriva
 • omogućuju optimalno raspršivanje goriva u komori za sagorijevanje
 • smanjuju potrošnju goriva zbog manjeg pjenjenja
 • smanjuju brzinu korozije štiteći osjetljive komponente sistema goriva*
 • smanjuju trenje između pokretnih dijelova motora zbog povećane mazivosti*stvarni učinci i koristi variraju ovisno o vozilu, starosti vozila, uslovima i stilu vožnje

DIZEL BAS EN 590 ARKTIK

DIZEL BAS EN 590 ARKTIK je gorivo namijenjeno svim vozilima s dizelskim motorima u zimskom periodu. Razvijeno je od visokovrijednih komponenti koje garantuju izuzetna niskotemperaturna svojstva, a kombinacijom tačke filtrabilnosti najviše -30 °C i točke zamućenja najviše -10 °C osiguran je miran start i neometan rad motora u oštrim zimskim uvjetima.
 

UNP PROIZVODI

UNP PROPAN BUTAN ZA AUTOMOBILE EN  589

Ukapljeni naftni plin propan butan za automobile namijenjen je za pogon automobila koji imaju ugrađene plinske uređaje, mješavina je propana i butana. Kvaliteta ukapljenog naftnog plina za automobile usklađena je sa zahtjevima norme EN 589. Autoplin se svrstava u energent koji najmanje zagađuje okoliš jer sagorijeva bez dima, čađi i neugodnih mirisa. Osim prednosti koje ima s naslova zaštite okoliša i zdravlja ljudi, prednost korištenja autoplina temelji se i na drugim pogodnostima: visoki oktanski broj, lako isparavanje, lako stvaranje homogenih smjesa i ekonomičnost.

UNP PROPAN BUTAN SMJESA:

UNP PROPAN BUTAN SMJESA je smjesa ukapljenih ugljikovodika dobivena preradom nafte ili frakcionim izdvajanjem iz zemnog plina. Proizvod se sastoji većim dijelom od zasićenih nižih ugljikovodika propana i butana te malom koncentracijom drugih ugljikovodika. Tvari u proizvodu se pri normalnim uslovima nalaze u plinovitom stanju, dok pri pritisku  od 1,7 bara prelaze u tekuće stanje, gdje se volumen smanjuje čak i do 270 puta. Zbog izuzetne prihvatljivosti za primjenu, prevozi se i skladišti kao kapljevina, a koristi kao plin. UNP je proizvod bez boje, mirisa i okusa te mu je potrebno dodati miris (odorizacija) kako bi se mogao osjetiti. Proizvod posjeduje izuzetna ekološka svojstva jer se njegovom upotrebom smanjuje emisija štetnih plinova (CO2 i NOx), čime se doprinosi ublažavanju klimatskih promjena. Iz tog razloga sve više se koristi kao supstitucijski energent sa znatno povoljnijim ekološkim svojstvima, osobito kod industrijskih potrošača.

Prednosti UNP-a u odnosu na ostale energente:
 • visoki stepen iskoristivosti energije (do 95%);
 • ekološki je čist energent (izgara bez čađe i dima);
 • pokrivenost mnogih energetskih potreba objekta (npr. grijanje, kuhanje, zagrijavanje sanitarne vode i dr.);
 • lako održavanje i sigurno rukovanje (instalacija, oprema i trošila);
 • mogućnost kombinovanja s ostalim gorivima (benzin, dizel, ostali alternativni oblici energije).


OSTALI PROIZVODI

LOŽIVO ULJE EKSTRA LAKO BAS 1002- LUEL BAS 1002:

LOŽIVO ULJE EKSTRA LAKO BAS 1002 predstavlja destilatno gorivo koje se primjenjue kao izvor energije u uređajima sa isparivačkim plamenicima na rasprskavanje, bez mogućnosti za predgrijavanje.

LOŽ ULJE SREDNJE “S”

Loživo ulje srednje ostatno je gorivo koje se pri prevozu, skladištenju i upotrebi mora predgrijavati, a namijenjeno je za industrijske peći i velike energetske jedinice. Kvaliteta loživog ulja srednjeg usklađena je s Odlukom o kvaliteti tekućih naftnih goriva namijenjeno je za industrijske peći i velike energetske jedinice. Kvaliteta loživog ulja srednjeg usklađena je s Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva.

BITUMEN:

Bitumen je crna ljepljiva, na normalnoj temperaturi polučvrsta ili čvrsta masa, koja se sastoji od ugljikovodika i njihovih nemetalnih derivata, topljiva je u toluenu, a nalazi se u prirodi ili se dobiva preradom nafte. U asfaltnim mješavinama bitumen ima ulogu vezivnog sredstva.
Vezivni materijal tamnosmeđe do crne boje koji se javlja bilo u prirodnom stanju ili se dobiva destiliranjem nafte (prirodni asfalti, naftni bitumeni).
Bitumeni se mogu podijeliti u četiri grupe:
 1. Bitumen za puteve
 2. Polimerni modifikovani bitumen
 3. Industrijski bitumen 
Glavna svojstva bitumena su: tačka penetracije, tačka razmekšavanja (pk), tačka loma (Fraass), rastegljivost i indeks penetracije pri čemu je tačka loma jedna od najvažnijih osobina jer o njoj zavisi da li će bitumen za puteve na niskim temperaturama izdržati vibracije izazvane prometom i da neće doći do pucanja.
Cestograđevnih  bitumena  ima  više  vrsta 50/70; 35/50; 45/80-65;160/220 i razlikuju se po količini granulacije.