AdBlue

Što je AdBlue i kakvu funkciju ima?

 AdBlue je visoko pročišćena bezbojna tekućina. Sadrži demineraliziranu vodu i ureu (32,5%). AdBlue se koristi kod dizelskih motora, poznat je i izvan Europe, kao DEF, ARLA 32 ili AUS 32.
Glavna komponenta AdBluea je amonijak. On je kemijski formiran hidrolizom uree namijenjene motorima vozila i glavna je sirovina za AdBlue. Urea se koristi i u proizvodnji mineralnih gnojiva te u mnogim drugim aplikacijama.
AdBlue se koristi kod dizel motora koji koriste SCR tehnologiju. Ova tehnologija (selektivna katalitička redukcija) smanjuje štetne emisije dušikovih oksida (NOx).
AdBlue se ubrizgava u katalizator SCR sustava, gdje uzrokuje kemijsku reakciju s amonijakom. Ta kemijska reakcija pretvara otrovne dušikove okside (NOx) u dušik (N2) i vodenu paru (H2O). Vodena para i dušik su prirodno prisutni plinovi, koji nisu opasni za okoliš.
 
Zašto mi treba sredstvo AdBlue?
 
Vaše vozilo treba AdBlue zbog smanjivanja izlaznih emisija dušikovih oksida NOx. Zbog sve strožeg zakonodavstva koje se odnosi na emisije štetnih tvari u ispušnim
plinovima, dizel motori moraju raditi čisto. Standardi za emisije dušičnih oksida NOx su postroženi za transportna vozila, izvancestovna (off-road) vozila i osobna vozila.
Svi proizvođači vozila s dizel motorima moraju ispunjavati Euro 5 i Euro 6 zahtjeve za dizelske motore.
U Euro 5 zahtjevu, emisije u skladu s propisima mogu se postići korištenjem različitih tehnologija, dok Euro 6 zahtjev (koji je stupio na snagu u siječnju 2014. godine) nalaže korištenje selektivne katalitičke redukcije s
AdBlueom.
 
Je li AdBlue opasan?
 

Ne, AdBlue nije opasna tvar. Nema poznatih učinaka ili kritične opasnosti. Osnovna sirovina za AdBlue se čak prirodno nalazi u našem probavnom sustavu. Ipak, ne savjetujemo da se ga unese u probavni sustav ili udišu AdBlue pare, zbog rizika od alergijske reakcije.
AdBlue je korozivan i može otopiti materijale koji nisu označeni kao sigurni za AdBlue u ISO 22241. Takvi materijali mogu oštetiti vaš SCR-katalizator. 
 
Gdje mogu kupiti AdBlue?
 
AdBlue je dostupan na 33 lokacije Ine i Energopetrola:

EP Lukavac II
EP Stupska Petlja
EP Žepče
EP Zenica III
EP Sanski Most
EP Živinice
EP Semizovac
EP Jablanica
EP Mostar IV
EP Bistirca
EP Bosanski Petrovac
INA Šički Brod
INA Stup Sarajevo
INA Čapljina
INA Neum
INA Sutina
INA Srebrenik
INA Gračanica
INA Lepenica Istok
INA Lepenica Zapad
INA Čitluk
INA Kravice Lijevo
INA Kravice Desno
INA Zenica Raspotočje
INA Olovo
INA Brod
INA Breza
INA Konjic
INA Široki Brijeg II
INA Bugojno
INA Turbe
INA Bihać
INA Ljubuški