Donacije i sponzorstva

Donacije i sponzorstva

Holdina d.o.o. Sarajevo, kao jedna od najvećih naftnih kompanija u zemlji, prepoznaje važnost ulaganja u zajednicu u kojoj posluje te je veoma aktivno uključena u različite aktivnosti koje doprinose razvitku društva u cjelini.

Sponzorsko-donacijskim aktivnostima Holdina nastoji pružiti pomoć i podršku djeci i mladima, osobama s posebnim potrebama, naučnim, inovativnim i kulturnim projektima, projektima koji doprinose zaštiti i unapređenju zdravlja i okoliša, sportskim amaterima i profesionalcima te projektima važnim za lokalne zajednice u kojima Holdina djeluje.

Politika sponzorstava i donacija

Holdina se pri izboru projekata koje će sponzorisati ili donirati prvenstveno rukovodi kriterijem visokog stepena korisnosti projekata za širu zajednicu i potrebe društva. Sponzorsko-donacijskim aktivnostima Holdina nastoji pružiti pomoć i podršku naučnim, inovativnim i kulturnim projektima koji doprinose zaštiti i unapređenju zdravlja i okoliša, sportskim amaterima i profesionalcima te projektima važnim za lokalne zajednice u kojima Holdina djeluje.

Sponzorisanje mora biti u skladu s poslovnom strategijom kompanije. Pri sklapanju sponzorskih ugovora nastoji se ostvariti ekskluzivitet, generalno sponzorstvo ili sponzorstvo kojim se dobiva mogućnost pojavljivanja kompanije u nazivu događanja, imenu organizacije ili udruženja.

U želji da pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija, program donacija usmjerili smo na dobrobit djece i mladih te osoba s posebnim potrebama. Osnovni kriteriji za dodjelu donacije su posebnost, kvalitet i korisnost projekta za širu društvenu zajednicu.

Holdina neće sponzorisati i/ili donirati:
  • Političke stranke i državne organizacije;
  • Organizacije koje podupiru rasnu, spolnu, vjersku, manjinsku ili bilo koju drugu diskriminaciju;
  • Događanja koja se mogu smatrati uvredljivima za javni moral i dobar ukus;
  • Organizacije koje imaju bilo kakvo dugovanje prema Holdini.

Zahtjevi  za donacije i sponzorstva

Korporativne komunikacije Holdine zaprimaju zahtjeve za donacije i sponzorstva kontinuirano, tokom cijele godine.

Zahtjev je potrebno poslati najmanje 40 dana prije predviđenog datuma održavanja događaja ili početka projekta za koji se traži donacija ili sponzorstvo i to obavezno na obrascu koji se nalazi na ovoj stranici. Ukoliko ste u mogućnosti, obrascu priložite i navedenu dokumentaciju (nije obavezno).

Svoje zahtjeve na popunjenom obrascu za prijavu šaljite isključivo putem elektronske pošte na adresu: komunikacije@holdina.ba . 

Zahvaljujemo Vam na povjerenju i interesu za našu kompaniju te Vam želimo mnogo uspjeha u radu.
 

Donacije

Download obrasca Zahtjev za donaciju /Word doc/

Dokumentaciju poslati na e-mail komunikacije@holdina.ba 
 

Sponzorstva

Download obrasca Zahtjev za sponzorstvo /Word doc/

Dokumentaciju poslati na e-mail komunikacije@holdina.ba