Profil kompanije

Holdina d.o.o. Sarajevo je jedna od vodećih kompanija za prodaju nafte i naftnih derivata na veleprodajnom i maloprodajnom tržištu Bosne i Hercegovine. Kompanija je osnovana 2000. godine kao supsidijar INA d.d. i članica INA Grupe koja upravlja mrežom od oko pedeset INA benzinskih stanica na području Bosne i Hercegovine, te eksluzivni uvoznik i veleprodajni zastupnik za prodaju nafte i naftnih derivata iz INA rafinerija u Hrvatskoj.

Holdina i Energopetrol zajednički nastupaju na tržištu Bosne i Hercegovine kao najveća mreža benzinskih stanica u zemlji sa oko 105 maloprodajnih objekata.

Ukupan broj zaposlenih u Holdini se kreće oko 550. Kompanija teži zapošljavanju visokomotiviranih, proaktivnih ljudi koji žele biti dio pozitivnih promjena i doprinositi postizanju poslovnih ciljeva kompanije.

Kompanija osigurava da su sve poslovne aktivnosti koje obavlja u skladu sa najvišim standardima sigurnosti, kvaliteta i zaštite okoliša provodeći redovne procedure kontrole na svim nivoima. Holdina je opredijeljena za održivi razvoj, razvijajući svoj biznis u skladu sa visokim standardima kvaliteta i odgovorna prema okolišu, radnicima, klijentima i zajednici u kojoj posluje. 

HOLDINA D.O.O.

Azize Šaćirbegović 4b
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: 00 387 33 723 900
Fax: 00 387 33 658 616


Poslovne banke i uplatni računi HOLDINA D.O.O. Sarajevo
 
1. INTESA SANPAOLO BANKA, Obala Kulina bana 9a, 71000 Sarajevo
BAM 1549995000406798, SWIFT ADRESA UPBKBA22, IBAN BA391549995000406798
 
2. UNICREDIT BANKA, Kardinala Stjepinca bb, 88000 Mostar
BAM 3381002200243068, SWIFT ADRESA UNCRBA22, IBAN BA393380604813160509
 
3. RAIFFEISEN BANK BH, Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo
BAM 1610000038970052, SWIFT ADRESA RZBABA2S, IBAN BA391611000001127586