Upravljačka struktura

Kompanijom upravlja Uprava Društva na čelu sa predsjednikom Uprave.

Slavko Sić, predsjednik Uprave /Direktor Društva

Marko Rogićčlan Uprave /Izvršni direktor za komercijalne poslove i logistiku

Raisa Ratkovićčlanica Uprave /Izvršna direktorica za finansije

Marijana Rajić, članica Uprave / Izvršna direktorica za maloprodaju