FAQ

Na tržištu BiH broj benzinskih stanica se kreće oko 50. Razlog za fluktuaciju je kontinuirano širenje mreže, ali i proces rekonstrukcije benzinskih stanica zbog kojih stanice budu privremeno zatvorene.
Holdina kontinuirano razvija svoju maloprodajnu mrežu kroz kapitalna ulaganja te unapređenje kvalitete usluga. Uz prodaju motornih goriva, Holdinine benzinske stanice pružaju široku mogućnost opskrbe robom široke potrošnje te pružaju dodatne usluge prilagođene zahtjevima i potrebama kupaca.

U 2016. godini ponuda na maloprodajnim mjestima obogaćena je dodatnim prodajnim programom prehrambenih artikala čime je kupcima omogućena brza i povoljna kupovina namirnica u bilo kojem trenutku, a uveden je i novi koncept Fresh Corner čije će se širenje nastaviti i u narednom periodu.

U jedinstvenom ambijentu Fresh Cornera u ponudi je nekoliko vrsta bogatih sendviča i ukusnih pekarskih proizvoda koji se pripremaju na maloprodajnim mjestima kako bi uvijek bili svježi. Tu su i izvrsne kafe za svačiji ukus, čajevi i drugi vrhunski proizvodi.

Osim toga, Holdinine stanice pružaju i dodatne usluge prilagođene zahtjevima i potrebama kupaca kao što su autopraonice, a ponuda se redovno proširuje te se provode programi vjernosti putem kojih kupci mogu doći do visokokvalitetnih artikala po značajno povoljnijim cijenama. 
Cijena barela nafte na svjetskom tržištu ne uzima se kao parametar za utvrđivanje maloprodajnih cijena na našem tržištu, već se uzima prosječna cijena derivata na mediteranskom tržištu. No, kretanje cijena nafte neposredno utječe i na kretanje cijena derivata pa tako i na cijene na tržištu Mediterana.
Holdinino poslovanje usmjereno je na stvaranje dobrobiti za lokalne zajednice i društvo u cjelini. Pri tome nastojimo razvijati dobru saradnju sa svim zainteresovanim stranama. Holdina pomaže zajednicama u humanitarnim, kulturnim, edukacijskim, sportskim, ekološkim, zdravstvenim i naučnim projektima u vidu donacija i sponzorstava te ulaže u niz neprofitabilnih djelatnosti dragocjenih za ukupan kvalitet života.

U poslovanju se velika pažnja usmjerava na zaštitu zdravlja i sigurnosti, na zaštitu okoliša kao i poštivanje zakona i običaja u sredinama u kojima djelujemo. Holdina podržava i promoviše u svom poslovanju temeljne društvene vrijednosti s područja ljudskih prava, radnih prava i zaštite okoliša. 
Holdina se pri izboru projekata koje će sponzorisati ili donirati prvenstveno rukovodi kriterijem visokog stepena korisnosti projekata za širu zajednicu i potrebe društva. Nastojimo pružiti pomoć i podršku djeci i mladima, osobama s posebnim potrebama, naučnim, inovativnim i kulturnim projektima, projektima koji doprinose zaštiti i unapređenju zdravlja i okoliša, sportskim amaterima i profesionalcima te projektima važnim za lokalne zajednice u kojima Holdina djeluje. 
S obzirom na veličinu i kompleksnost kompanije te široki spektar aktivnosti kojima se bavimo, potrebni su nam zaposlenici različitih profesija i obrazovanja. Svjesni smo da se svaka priča o uspješnoj kompaniji temelji na radu, poduzetnosti i kreativnosti zaposlenika. Bit ulaganja jeste ne ulagati samo u tehnologije i inovacije, nego i u sisteme za razvoj kompetencija koji će stvoriti okruženje u kojem će svaki pojedinac imati priliku da iskaže svoje talente, umijeća i ideje.

Holdina od svojih zaposlenika traži maksimalno zalaganje, preuzimanje inicijative, prilagođavanje promjenama, donošenje odluka, saradnju i rad u timu, brzu razmjenu informacija, povjerenje, poštivanje kupaca, dobavljača, kolega, prihvaćanje odgovornosti i učešće u zajedničkim akcijama, praćenje radne uspješnosti...

Najvažnija dužnost naših menadžera je da omoguće maksimalan razvoj i korištenje ljudskih potencijala kao najvažnijeg resursa i izvora konkurentske prednosti Holdine.
Svi aktuelni oglasi dostupni su na ovoj stranici u dijelu Karijera, a sva pitanja vezana za mogućnost zaposlenja Holdini i INA Grupi možete uputiti na posao@holdina.ina.hr.