Kako se društvena odgovornost Holdine odražava na zajednicu u kojoj posluje?

Holdinino poslovanje usmjereno je na stvaranje dobrobiti za lokalne zajednice i društvo u cjelini. Pri tome nastojimo razvijati dobru saradnju sa svim zainteresovanim stranama. Holdina pomaže zajednicama u humanitarnim, kulturnim, edukacijskim, sportskim, ekološkim, zdravstvenim i naučnim projektima u vidu donacija i sponzorstava te ulaže u niz neprofitabilnih djelatnosti dragocjenih za ukupan kvalitet života.

U poslovanju se velika pažnja usmjerava na zaštitu zdravlja i sigurnosti, na zaštitu okoliša kao i poštivanje zakona i običaja u sredinama u kojima djelujemo. Holdina podržava i promoviše u svom poslovanju temeljne društvene vrijednosti s područja ljudskih prava, radnih prava i zaštite okoliša.