Kakve zaposlenike Holdina traži?

S obzirom na veličinu i kompleksnost kompanije te široki spektar aktivnosti kojima se bavimo, potrebni su nam zaposlenici različitih profesija i obrazovanja. Svjesni smo da se svaka priča o uspješnoj kompaniji temelji na radu, poduzetnosti i kreativnosti zaposlenika. Bit ulaganja jeste ne ulagati samo u tehnologije i inovacije, nego i u sisteme za razvoj kompetencija koji će stvoriti okruženje u kojem će svaki pojedinac imati priliku da iskaže svoje talente, umijeća i ideje.

Holdina od svojih zaposlenika traži maksimalno zalaganje, preuzimanje inicijative, prilagođavanje promjenama, donošenje odluka, saradnju i rad u timu, brzu razmjenu informacija, povjerenje, poštivanje kupaca, dobavljača, kolega, prihvaćanje odgovornosti i učešće u zajedničkim akcijama, praćenje radne uspješnosti...

Najvažnija dužnost naših menadžera je da omoguće maksimalan razvoj i korištenje ljudskih potencijala kao najvažnijeg resursa i izvora konkurentske prednosti Holdine.