Utječe li cijena barela nafte na maloprodajnu cijenu naftnih derivata?

Cijena barela nafte na svjetskom tržištu ne uzima se kao parametar za utvrđivanje maloprodajnih cijena na našem tržištu, već se uzima prosječna cijena derivata na mediteranskom tržištu. No, kretanje cijena nafte neposredno utječe i na kretanje cijena derivata pa tako i na cijene na tržištu Mediterana.