Kontakti za medije

Svoja pitanja možete slati na e-mail: komunikacije@holdina.ba

tel: +387 (0)33 723 933

fax:+387 (0)33 658 616