U saradnji sa vatrogasnim društvima u Posušju i Tuzli Holdina izvela vatrogasne vježbe

Sarajevo, 24.05.2019. - U sklopu aktivnosti “Maj – mjesec zaštite od požara” Holdina je u periodu od 07. do 24. maja provela pokazne vatrogasne vježbe u saradnji sa Vatrogasnim društvom Posušje i Profesionalnom vatrogasnom jedinicom Tuzla. U znak zahvalnosti na dugogodišnjoj saradnji i pomoći pri održavanju visokog stepena spremnosti za zaštitu od požara, kao podršku aktivnostima koje provode, Holdina je ovim vatrogasnim društvima uručila i novčanu donaciju.
 
Svake godine tokom maja, mjeseca zaštite od požara, u Holdini se provode redovne pokazne vježbe u saradnji sa stručnim vatrogasnim službama i servisnim institucijama s ciljem unapređenja spremnosti zaštite od požara. U saradnji sa Vatrogasnim društvima i lokalnim zajednicama u Posušju i Tuzli, izvedene su pokazne vježbe fokusirane na ispravnost i funkcionalnost opreme za pretakanje goriva i zaštite od požara na benzinskim stanicama, edukaciju zaposlenika o potrebnim mjerama, te testiranje brzine evakuacije. Tom prigodom uručene su donacije za vatrogasna društva kao vid zahvale na dugogodišnjoj saradnji u prevenciji i zaštiti od požara.
 
Zbog prirode naftne industrije, zaštita od požara ključan je element sigurnosti. Tokom godine u Holdini se aktivno provode mjere zaštite, kako bi kupcima, klijentima i zaposlenicima obezbijedili sigurno okruženje, te djelovali preventivno i odgovorno prema zajednici u kojoj Holdina posluje. Na taj način kontinuirano se daje doprinos sigurnosti, brizi za ljude i okolini.